Center Of Food Science & Technology

CFoST di POLISAS merupakan sebuah pusat teknologi di mana ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang tujahan di politeknik digunakan atau diaplikasikan melalui 7 elemen teras utama. CFoST berfungsi sebagai pusat rujukan dalam bidang tujahan yang memberi manfaat dan kesejahteraan kepada komuniti, masyarakat dan industri yang berkaitan.

VISI

Menjadi CFoST yang diiktiraf oleh komuniti dan industri dalam bidang tujahan di dalam dan luar Negara.

MISI

Mengalakkan kecemerlangan dalam bidang tujahan melalui perkhidmatan kepakaran, penyelidikan dan inovasi, pengajaran dan pembelajaran.

OBJEKTIF

 • Membudayakan perkongsian kepakaran, penyelidikan, inovasi dan pengajaran dan pembelajaran berkualiti.
 • Mempergiatkan kolaborasi dengan komuniti dan industri.
 • Menggalakkan penulisan dan penerbitan ilmiah dikalangan kakitangan.
 • Meningkatkan pencapaian dan pengiktirafan pada peringkat dalam Negara atau luar Negara.
 • Menjana pendapatan melalui aktiviti-aktiviti khidmat kepakaran, penghasilan penyelidikan dan perkongsian pengetahuan dalam bidang tujahan.

SASARAN PESERTA

Sasaran penyertaan disasarkan kepada :

 • Kementerian Pengajian Tinggi
 • Kementerian Pelajaran Malaysia
 • Politeknik
 • Kolej Komuniti
 • Institusi Pengajian Tinggi Awam /Swasta
 • Institut Pendidikan MARA
 • Institut Latihan Awam (ILP, ADTEC, JMTI, dll)
 • Institut Latihan Swasta
 • Sekolah Menengah
 • Sekolah Menengah Teknik
 • Kolej Vokasional KPM
 • Institut Pendidikan Guru (IPG)
 • Pusat Matrikulasi
 • Pihak Industri dan Individu berminat

Kongsi Artikel Ini

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter