Center Of Food Science & Technology

CFoST di POLISAS merupakan sebuah pusat teknologi di mana ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang tujahan di politeknik digunakan atau diaplikasikan melalui 7 elemen teras utama. CFoST berfungsi sebagai pusat rujukan dalam bidang tujahan yang memberi manfaat dan kesejahteraan kepada komuniti, masyarakat dan industri yang berkaitan.

VISI

Menjadi CFoST yang diiktiraf oleh komuniti dan industri dalam bidang tujahan di dalam dan luar Negara.

MISI

Mengalakkan kecemerlangan dalam bidang tujahan melalui perkhidmatan kepakaran, penyelidikan dan inovasi, pengajaran dan pembelajaran.

OBJEKTIF

SASARAN PESERTA

Sasaran penyertaan disasarkan kepada :

Kongsi Artikel Ini

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter