Menu

Hebahan Umum

Kategori : Pelajar

Jadual Peperiksaan Akhir Sesi 1 2022/2023

Berikut adalah jadual peperiksaan akhir bagi jabbatan :

>> Jabatan Kejuruteraan Mekanikal

>> Jabatan Kejuruteraan Awam

>> Jabatan Teknologi Makanan

>> Jabatan Kejuruteraan Elektrik

>> Jabatan Perdagangan

 

 

 

 

 

 

Sumber : Maklumat hebahan ini diterima melalui email dari Unit Peperiksaan POLISAS pada 29/11/2022 jam 10.33 pagi.

Go to top
Switch To Mobile