Kategori : UMUM

Fungsi dan peranan UPSM

 

Info senarai kakitangan Unit Pengurusan Sistem maklumat [KLIK DISINI]

Unit Pengurusan Sistem Maklumat terbahagi kepada tiga seksyen

1) Seksyen Rangkaian

 #Pembangunan dan penyenggaraan Sistem Rangkaian Setempat (LAN), server dan internet jabatan.
 #Mengurus dan memantau Sistem Keselamatan ICT jabatan.
 # Mengawal selia, memantau dan mengemaskini Dasar Keselamatan ICT.
 # Memastikan penggunaan internet dan sistem rangkaian berjalan dengan baik.
 # Menerima dan bertindak terhadap aduan pengguna dalam konteks sistem rangkaian.
 # Memberi khidmat sokongan dan konsultansi samada berkenaan penggunaan peralatan rangkaian atau server.
 # Dan lain-lain berkaitan.

2) Seksyen Sistem Aplikasi

 # Membangunkan Sistem Aplikasi Dalaman POLISAS.
 #Mengemaskini maklumat dalam Sistem Aplikasi Dalaman POLISAS.
 # Menyelenggara Sistem Aplikasi Dalaman & Aplikasi E-Kerajaan.
 # Memantau keselamatan Sistem - data & peralatan
 - Kawalan capaian sistem kepada pengguna
 - Kawalan capaian pangkalan data
 - Kawalan capaian ke server sistem
# Membantu dalam sokongan Sistem Aplikasi e-Kerajaan dan sistem aplikasielearningJPP (LMS-CIDOS).

3) Seksyen Sokongan Teknikal

 # Bertanggungjawab dalam pengurusan dan penyelenggaraan sumber ICT POLISAS.
# Membantu dan memberi khidmat nasihat kepada pihak Pengurusan dalam perolehan ICT dan peningkatan keupayaan infrastruktur.
 # Menguruskan perolehan dan mengawal selia alat ganti serta pelupusan peralatan ICTuntuk unit.
 # Terlibat dalam pengurusan Anggaran Belanja Mengurus (ABM) untuk penyelenggaraan dan perolehan sumber ICT.
 # Memberi khidmat sokongan teknikal dan latihan dalampenggunaan peralatan ICT
 # Menguruskan perlaksanaan dalam prosedur kualiti dan aset alih kerajaan bagi unit.
 # Menyediakan kemudahan dalam peminjaman peralatan ICT dan perisian M.U.S.Edan AUTODESK.

 

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Switch To Mobile