Menu

Unit Pengurusan Psikologi POLISAS

?

PANDUAN TUGAS PEGAWAI PSIKOLOGI (PPsi) DAN PENYELARAS PSIKOLOGI KERJAYA JABATAN (PPKJ)

POLITEKNIK SULTAN HAJI AHMAD SHAH

BIL

SENARAI TUGAS

TINDAKAN

?

1

?

?

?

?

?

?

?

?

PERKHIDMATAN KAUNSELING DAN BIMBINGAN

i ? Kaunseling Pemulihan ? dilaksanakan secara individu atau kelompok mengikut temujanji yang dibuat oleh pelajar

ii ? Kaunseling Pengayaan ? dilaksanakan secara individu dan kelompok melalui proses-proses bimbingan dan kaunseling susulan ke arah pembinaan diri yang lebih mantap

iii ? Kaunseling Bimbingan ? dilaksanakan dalam kumpulan yang besar melalui seminar/ kursus/ kem dalaman atau luaran/ lawatan samada mengikut jabatan/ semester/ kelab dan sebagainya bagi membantu pelajar mempunyai kekuatan jasmani, emosi, rohani dan intelek bagi peningkatan potensi pelajar.

?

?

?

PPsi melaksanakanya melalui temujanji pelajar atau melalui rujukan dari PPKJ, KJ, pensyarah dan staf sokongan.

?

?

PPsi dan PPKJ

2

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

PERKHIDMATAN KERJAYA

i ? Menyediakan khidmat kerjaya kepada pelajar-pelajar politeknik samada melalui seminar/ taklimat dari dalaman dan luaran/ lawatan/ penghantaran nama melalui pos/ faks kepada IPTA/ IPTS yang memohon khususnya kepada pelajar semester akhir tentang peluang-peluang melanjutkan pelajaran.

ii ? Menyediakan khidmat kerjaya kepada pihak kerajaan/ badan berkanun/ swasta untuk mendapatkan tenaga kerja yang dilaksanakan melalui temuduga, sesi taklimat dan penghantaran nama pelajar-pelajar melalui pos/ faks kepada pihak yang berkenaan.

iii ? Menyediakan perkhidmatan kerjaya kepada pelajar-pelajar selain dari semester akhir tentang kursus yang diambil dan peluang-peluang kerjaya setelah tamat belajar.?

?

PPsi dibantu oleh PPKJ mengikut pelajar dari jabatan masing-masing

?

?

?

?- sda -

?- sda -

3

?

?

?

?

?

?

TAKLIMAT KAUNSELING DALAM MINGGU SUAI KENAL (MSK)

i ? Mengadakan taklimat kaunseling dalam masa yang diperuntukkan oleh J/Kuasa MTS dengan pelajar-pelajar baru.

ii ? Memperkenalkan Unit Psikologi Dan Kerjaya POLISAS dan Penyelaras Jabatan

iii ? menerangkan perkhidmatan yang disediakan di Unit Psikologi Dan Kerjaya

iv ? Mengadakan slot motivasi kepada pelajar-pelajar baru

?

?

PPsi dengan di bantu oleh PPKJ

4

?

?

?

CERAMAH KESEDARAN SIVIK

i ? Menyediakan perkhidmatan ceramah yang berkala dan permintaan kepada pihak luar seperti dari PEMADAM, AGENSI DADAH KEBANGSAAN (ADK), JABATAN KESIHATAN, dan dari lain-lain jabatan kepada pelajar-pelajar politeknik

?

PPsi dengan dibantu oleh PPKJ mengikut pelajar dari jabatan masing-masing

5

?

?

?

?

PERKHIDMATAN MOTIVASI DAN KERJAYA

i ? Menyediakan khidmat motivasi dan bimbingan kerjaya kepada pelajar-pelajar dari sekolah-sekolah yang berhampiran mengikut permintaan

ii ? Menyediakan khidmat motivasi kepada masyarakata setempat/ badan berkanun/ kerajaan/ swasta mengikut permintaan dan keperluan semasa

?

?????????? PPsi/ PPKJ

?

?

- sda -

6

?

?

?

PERKHIDMATAN PEMBIMBING RAKAN SEKERJA (PERASA)

i ? Memberi khidmat nasihat/ bimbingan/ motivasi kepada rakan-rakan sekerja ( staf akademik & sokongan ) Politeknik bekerjasama dengan Unit Latihan Pendidikan Lanjutan.

?

?

PPsi / PPKJ

?

7

?

?

TAKLIMAT KAUNSELING DAN KERJAYA

i ? Memberi taklimat/ mesyuarat kepada Penyelaras Psikologi Kerjaya Jabatan untuk memantapkan organisasi Unit Psikologi dan Kerjaya

?

?

PPsi

8

PAPAN KENYATAAN UNIT PSIKOLOGI DAN KERJAYA

i ? Menyediakan risalah-risalah kaunseling dan kerjaya dari unit dan luar politeknik untuk menjadi sumber rujukan dan pengetahuan tambahan kepada pelajar-pelajar.

?

PPsi / PPKJ

9

?

?

?

?

MENJALANKAN TUGAS-TUGAS YANG DIARAHKAN OLEH PIHAK PENGURUSAN

?

i ? Menjalankan tugas-tugas yang diarahkan oleh pihak pengurusan seperti menghadiri mesyuarat/ taklimat/ kursus/ seminar dan sebagainya

?

?

PPsi dan PPKJ

?

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Go to top
Switch To Mobile