Menu

Kategori : UMUM

Unit Pengurusan Kualiti

Carta Organisasi

SKOP TUGASAN

>> Menyelaras dan memastikan system pengurusan kualiti, akreditasi program ETAC, MQA, MBOT dan kaji selidik mengikut keperluan semasa POLISAS

>> Menyelaras dan mengimplementasikan sistem pengurusan kualiti ke arah memantapkan peranan warga POLISAS yang lebih komited terhadap kesinambungan kecemerlangan organisasi.

>> Bertanggungjawab untuk merancang, melaksana dan memantau keberkesanan program-program berkaitan sistem pengurusan kualiti bagi menerapkan budaya bekerja cemerlang serta mengamalkan penambahbaikan berterusan ke arah merealisasikan visi, misi dan dasar kualiti Polisas. Selain daripada itu, ianya juga berperanan untuk menyelaras pelaksanaan sistem kualiti di Polisas

>> Merancang, menyelaras, melaksana dan memantau sistem pengurusan kualiti (SPK) selaras dengan keperluan standard, dokumen kualiti serta peraturan yang sedang berkuatkuasa.

>> Memantau, memberi cadangan, mengenalpasti ruang dan peluang penambahbaikan secara berterusan dalam aspek pelaksanaan SPK.

>> Merancang, menyelaras dan melaksanakan kursus, bengkel dan taklimat dalam aspek SPK serta menilai keberkesanannya.

>> Menjadi rujukan organisasi bagi perlaksanaan SPK dalam memenuhi keperluan standard dan dokumen kualiti yang berkuatkuasa.

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Go to top
Switch To Mobile