Menu

Unit-Unit

Kategori : UMUM

Unit Pengurusan Kualiti

Carta Organisasi

 

 

 

Kategori : UMUM

Unit Penyelidikan, Inovasi Dan Pengkomersialan

 

?

?

Visi

Menjadi pusat rujukan penyelidikan dan inovasi yang cemerlang?

Misi

Melaksanakan pengurusan penyelidikan, inovasi, penerbitan, pertandingan dan KIK dengan efisien dan berintegriti

Matlamat

Menghasilkan produk penyelidikan dan inovasi yang berkualiti tinggi

 

>> CARA MEMOHON ISSN DAN ISBN

http://perpustakaan-polisas.blogspot.my/2014/06/isbn-issn.html

>> AKSES KE KERTAS KERJA PENUH NCIE-TVET

http://www.polisas.edu.my/ncietvet2016/

>> Prosedur Kelulusan Penganjuran Persidangan/Seminar/Kolokium/Konvensyen/Inovasi Di Peringkat Politeknik,Zon,Kebangsaan Dan Antarabangsa (KLIK DISINI)

>> Dasar UPIK (Malay),(English)

Kategori : UMUM

Maklumat am

Unit inimula ditubuhkan pada bulan Mei 2002 dan dahulunya dikenali sebagai Unit Alat Pandang Dengar (UAPD). Ini berikutan daripada penstrukturan semula selepas latihan pegawai multimedia dan sumber dibuat oleh Bahagian Pengurusan Politeknik (Bpp), Jabatan Pendidikan Teknikal, Kementerian Pendidikan Malaysia. Ia berfungsi sebagai unit yang menawarkan perkhidmatan media dan sokongan kepada instruksional, pengajaran dan pembelajaran di POLISAS.

Unit ini menyediakan perkhidmatan media bagi seluruh kakitangan akademik di POLISAS dalam usaha meningkatkan proses instuksional, pengajaran dan pembelajaran. Mengikut perancangan didalam pelan naiktaraf politeknik-politeknik KPM, bilik-bilik kuliah akan disediakan peralatan teknologi multimedia untuk memudahkan tenaga akademik memilih dan menggunakan teknologi instruksional dan pembelajaran yang sesuai dengan matlamat dan objektif disamping pelaksanaan e-learning.


Perkhidmatan yang ditawarkan

Di antara perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan ialah :

 • Pinjaman peralatan media untuk kaktangan akademik dan sokongan
 • Membuat liputan video dan gambar kaku (still photography) dalam aktiviti-aktiviti yang dijalankan di Politeknik.
 • Menyediakan kemudahan pengajaran mikro - Menyediakan kemudahan multimedia, komputer grafik dan teknologi instruksional untuk seminar, persidangan, bengkel, latihan dan pameran yang dianjurkan oleh Politeknik.
 • Menyediakan kemudahan penyenggaraan dan baik pulih peralatan teknologi instuksional
 • Memberi khidmat nasihat tentang pemilihan dan pembelian peralatan teknologi instruksional.
 • Menyimpan teknologi instruksional dan bahan-bahan multimedia (archiving).

Jawatankuasa

Ia berfungsi untuk melaksanakan kerja-kerja rekabentuk grafik komputer, dan seterusnya mencetak ke mesin cetak warna atau membantu J/kuasa web & multimedia didalam rekabentuk antaramuka (interface design). Ia juga membantu dalam penyediaan rekabentuk bahan cetakan seperti poster, catalog dan brosur. J/kuasa ini masih lagi tidak mempunyai peralatan dan perkakasan yang lengkap untuk penghasilan pelbagai bentuk grafik untuk keperluan dan kegunaan politeknik, seperti mesin pencetak warna color laserjet, mesin plot, mesin cetak inkjet, komputer dan sebagainya. Perisian-perisian grafik & percetakan yang digunakan seperti Adobe Photoshop, Pagemaker, Macromedia Freehand, Fireworks, Paint Shop Pro, Coreldraw dan lain-lain. Jawatankuasa Animasi 2D & 3D Ia bertangungjawab di dalam menghasilkan animasi-animasi yang diperlukan di dalam penghasilan video, web, dan multimedia. Perisian yang digunakan ialah 3DMax, Adobe Premiere, SoundForge dan sebagainya.


Untuk keterangan lanjut, sila hubungi:

Unit Multimedia & Sumber

Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah (POLISAS)

25350 Kuantan Pahang

Tel: 609-5655300 ext: 365

 

 

Kategori : UMUM

Maklumat am Unit Peperiksaan


Unit Peperiksaan POLISAS bertanggungjawab bagi menyelaras dan mengendalikan segala urusan yang berkaitan dengan aktiviti-aktiviti peperiksaan dan persijilan. Dalam melaksanakan tanggungjawab tersebut unit ini telah mendapat kerjasama penuh daripada semua jabatan lain.

Jawatankuasa peperiksaan Politeknik

Jawatankuasa Peperiksaan Politeknik adalah forum tertinggi di peringkat politeknik yang telah diberi kuasa oleh Lembaga Peperiksaan dan Penganugerahan Sijil/Diploma Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Fungsi Jawatankuasa ini adalah untuk mengesahkan keputusan peperiksaan (kecuali bagi semester akhir) dan memastikan garis panduan dan peraturan penilaian dipatuhi. Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh Pengarah Politeknik dan dianggotai oleh Ketua-Ketua Jabatan Akademik, Pegawai Peperiksaan serta pegawai-pegawai yang dilantik oleh Pengarah.

 

Tatacara Permohonan Kurikulum Bagi Tujuan Pindahan Kredit

 

Kategori : UMUM

Maklumat Jabatan Sukan,Kokurikulum Dan Kebudayaan


Pengenalan

Jabatan Sukan, Kokurikulum dan Kebudayaan (JSKK) POLISAS merupakan jabatan yang bertanggungjawab dalam merancang dan mengurus dan melaksanakan segala aktiviti dan kemudahan sukan, pembelajaran dan pengajaran serta kebudayaan di POLISAS. Dalam aktiviti kokurikulum berkredit, JSKK bertindak mengurus dan merancang perlaksanaan kursus Kokurikulum Sukan, Kelab dan Badan Beruniform. Kursus ini menekankan kepada kemahiran asas, pengurusan organisasi dan ilmu beruniform yang mana sesuai dengan perkembangan mental, minat, bakat dan pembentukan nilai-nilai estetika pelajar.

 

Visi

Menjadi Pusat Kecemerlangan Sukan, Kokurikulum dan Kebudayaan dalam melahirkan graduan TVET yang berdaya saing dan mempunyai pelbagai kemahiran.

 

Misi

 1. Memastikan pencapaian akademik Kokurikulum diparas kelulusan 90%.
 2. Menjadi Pusat Kecemerlangan Sukan Tumpuan dan menggilap bakat sukan ke peringkat tertinggi.
 3. Menambahbaik dan memberi peluang kepada semua pelajar mengembangkan bakat kepimpinan melalui aktiviti unit beruniform, sukan, kelab dan seni kebudayaan.

 

Matlamat

Membantu melahirkan graduan yang berketerampilan, kreatif dan kritis, mempunyai sifat kepimpinan yang inovatif dan jati diri yang jitu.

 

Objektif

 1. Merancang serta melaksana aktiviti yang bermakna dan berfaedah untuk memenuhi masa lapang siswa-siswi.
 2. Memberi peluang kepada siswa-siswi untuk mengaplikasikan kemahiran asas yang telah dipelajari berdasarkan pengetahuan dan pengalaman melalui aktiviti kokurikulum.
 3. Memupuk semangat perpaduan, memperkukuhkan semangat muhibah, interaksi dan integrasi nasional selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri, serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

 

 

 

Senarai KelabAktiviti & Kokurikulum KKR2001

Pasukan Beruniform

Sukan

Kelab Dan Persatuan

 • Askar Wataniah
 • Bomba Dan Penyelamat
 • Jabatan Pertahanan Awam (JPAM)
 • Persatuan Bulan Sabit Merah (PBSM)
 • Pasukan Latihan Askar Simpanan (TUDM)
 • Polibriged 2
 • Pergerakan Puteri Islam
 • St. John Ambulance

 

 

 

 • Badminton
 • Bola Baling
 • Bola Jaring
 • Bola Keranjang
 • Bola Sepak
 • Bola Tampar
 • Kembara
 • Hoki
 • Olahraga
 • Ping Pong
 • Ragbi
 • Sepak Takraw
 • Silat
 • Sofbol
 • Taekwon-Do
 • Tenis
 • Audio Visual
 • Bahasa Inggeris
 • Kaunseling
 • Komputer
 • Mesra Alam
 • Pengguna

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top
Switch To Mobile