Menu

Jabatan-Jabatan

Carta Organisasi Jabatan Kejuruteraan Awam

Tarikh Kemaskini : 18 Januari 2022

1) Portfolio 

2) Pensyarah

3) Penyelaras Bengkel, Makmal Dan Bilik Kuliah

Carta Organisasi Jabatan Pengajian Am

Tarikh Kemaskini : 18 Januari 2022

 

 

Carta Organisasi Jabatan Perdagangan

Tarikh Kemaskini : 18 Januari 2022

1) Portfolio 

2) Pensyarah

3) Penyelaras Bengkel, Makmal Dan Bilik Kuliah

Carta Organisasi Jabatan Kejuruteraan Awam

Tarikh Kemaskini : 18 Januari 2022

1) Portfolio 

2) Pensyarah

3) Penyelaras Bengkel, Makmal Dan Bilik Kuliah

Carta Organisasi Jabatan Tekonologi Makanan

Tarikh Kemaskini : 22 Februari 2023

1) Portfolio 

2) Pensyarah

3) Penyelaras Bengkel, Makmal Dan Bilik Kuliah

Go to top