Menu

Jabatan-Jabatan

Carta Organisasi Jabatan Kejuruteraan Awam

 

1) Portfolio 

Tarikh Kemaskini : 02 Ogos 2023

 

 

2) Pensyarah

Tarikh Kemaskini : 18 Januari 2022

3) Penyelaras Bengkel, Makmal Dan Bilik Kuliah

Tarikh Kemaskini : 18 Januari 2022

Carta Organisasi Jabatan Pengajian Am

Tarikh Kemaskini : 02 Ogos 2023

 

 

Carta Organisasi Jabatan Perdagangan

 

1) Portfolio 

Tarikh Kemaskini : 25 Julai 2023

 

Tarikh Kemaskini : 18 Januari 2022

2) Pensyarah

3) Penyelaras Bengkel, Makmal Dan Bilik Kuliah

Carta Organisasi Jabatan Kejuruteraan Awam

Tarikh Kemaskini : 19 September 2023

1) Portfolio 

2) Pensyarah

3) Penyelaras Bengkel, Makmal Dan Bilik Kuliah

Carta Organisasi Jabatan Tekonologi Makanan

Tarikh Kemaskini : 14 Julai 2023

1) Portfolio 

2) Pensyarah

3) Penyelaras Bengkel, Makmal Dan Bilik Kuliah

Go to top