Innovation, Product Launching & Enterpreneurship (INNOPLEN 2019)

INNOPLEN 2019 (Innovation, Product Launching & Enterpreneurship) merupakan pameran dan pertandingan inovasi. Sejak tahun 2015, INNOPLEN yang dianjurkan oleh Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah (POLISAS) ini diadakan pada setiap semester mempertandingkan Projek Pelajar Semester Akhir.

Demi memperkasa bakat inovasi, elemen kreativiti dan keusahawanan, INNOPLEN 2019 diperluaskan penyertaan dengan menjemput pelajar serta warga pendidik daripada semua peringkat pengajian termasuk sekolah, Politeknik/Kolej Komuniti serta IPTA/IPTS seluruh Malaysia.

Pendaftaran penyertaan boleh dilakukan secara atas talian melalui URL : http://myevent.polisas.edu.my . Peserta INNOPLEN dikehendaki membawa cetakan slip pendaftaran untuk diimbas Kod QR semasa hari pendaftaran program.


Tarikh-Tarikh Penting

Promosi :
10 Januari 2019

Tarikh Akhir :

Tarikh Tutup Pendaftaran : 
04 Mac 2019

Penerimaan Poster Inovasi  & Bayaran Penyertaan :
11 Mac 2019

Pertandingan dan Penjurian Inovasi :
27-28 Mac 2019