SYARAT & KRITERIA PERTANDINGAN INOVASI INNOPLEN 2019 

Terbuka kepada semua peserta daripada Warga sekolah / politeknik / kolej komuniti / IPTA / IPTS

 

  • Setiap penyertaan adalah secara berkumpulan, maksimum 5 orang peserta
  • Projek inovasi dibahagikan kepada DUA kategori iaitu TEKNIKAL & NON-TEKNIKAL iaitu produk, perkhidmatan, P&P atau aplikasi ICT yang meliputi apa-apa bidang ekonomi, sosial dan kenegaraan.
  • Projek inovasi tersebut hendaklah mempunyai ciri dan kriteria yang memberi manfaat kepada komuniti/masyarakat/negara dan mempunyai nilai komersil.
 • Sesuatu rekacipta / inovasi mestilah:
 • Bagi rekacipta / inovasi yang telah di pertandingkan dan telah memenangi mana-mana pertandingan inovasi terdahulu, pengubahsuaian tidak kurang dari 30% ke atas inovasi tersebut perlu dilakukan.

 • Baharu (belum dipertandingkan di mana-mana peringkat)

 • Setiap kumpulan WAJIB menghantar POSTER INOVASI dan KERTAS KONSEP (mengikut format yang ditetapkan). Muatnaik poster Inovasi dan kertas konsep ke http://myevent.polisas.edu.my

 • Prosiding INNOPLEN 2019 akan diterbitkan dengan nombor ISBN

 • Pameran / Penjurian Inovasi / Pitching        
 • Peserta perlu mengadakan pameran sepanjang tempoh pameran / penjurian.

 • Pihak Penganjur tidak bertanggungjawab di atas segala kehilangan / kerosakan alat / inovasi peserta.

 • Peserta perlu memastikan rekacipta / inovasi berada di tempat pameran sebelum jam 8.30 pg pada hari penjurian serta mengadakan pameran sepanjang tempoh penjurian / perasmian / penutup

 • Sesi Pitching:-
 • 5 minit

 • Media sokongan (poster / banting / video)

 • Persembahan oral (Bahasa Malaysia / Bahasa Inggeris)

  • Keputusan panel adalah muktamad. Sebarang aduan tidak akan dilayan.
  • Setiap penyertaan akan diberikan SATU (1) Sijil Penyertaan dan SATU (1) Sijil Pingat (jika berkenaan). Penambahan sijil akan dikenakan bayaran RM10/Keping dan RM50/Pingat.
  • Pihak penganjur hanya menyediakan SATU (1) meja / booth untuk setiap penyertaan. Peralatan lain (jika perlu) seperti komputer, LCD projector, extension, kaki banting perlu dibawa sendiri oleh peserta
  • Yuran penyertaan adalah sebanyak RM200 (Ringgit Malaysia: Dua Ratus Sahaja). Yuran tidak dikembalikan sekiranya peserta menarik diri.
 • Semua pembayaran Yuran kepada KOPERASI POLITEKNIK SULTAN HAJI AHMAD SHAH KUANTAN BERHAD
 • Bank-In/Transfer  boleh dibuat kepada:

                         No. Akaun : 06082010020571 BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD (BIMB)

                          Remark: INNOPLEN 2019

                        Atau

 • Bayaran CEK  atas nama:

KOPERASI POLITEKNIK SULTAN HAJI AHMAD SHAH KUANTAN BERHAD 

Sekretariat INNOPLEN 2019           

 • Selepas pendaftaran ditutup, peserta TIDAK DIBENARKAN MEMBUAT SEBARANG PERUBAHAN berkaitan Nama Ahli Kumpulan, Tajuk & Kategori Pertandingan.

 ASPEK PENILAIAN PROJEK INOVASI

  1. Inovasi Produk / Perkhidmatan / P&P / Aplikasi ICT
 1. Pitching

Kongsi Artikel Ini

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Tarikh-Tarikh Penting

Promosi :
10 Januari 2019

Tarikh Akhir :

Tarikh Tutup Pendaftaran : 
04 Mac 2019

Penerimaan Poster Inovasi  & Bayaran Penyertaan :
11 Mac 2019

Pertandingan dan Penjurian Inovasi :
27-28 Mac 2019