Sebutharga

 Kategori : SEBUTHARGA

Keputusan Sebut Harga / Tender 2019

BIL NAMA PEROLEHAN NO SEBUT HARGA / TENDER SYARIKAT BERJAYA CATATAN

1.

 

SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PENYENGGARAAN SEWERAGE TRETMENT PLANT (STP) DAN LAIN-LAIN BERKAITAN UNTUK TEMPOH 12 BULAN DI POLITEKNIK SULTAN HAJI AHMAD SHAH KUANTAN. POLISAS/2019/SH002 NAN MAJU ENTERPRISE  
2. SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PELBAGAI JENIS TONER/INK/CARTRIDGE KE POLITEKNIK SULTAN HAJI AHMAD SHAH KUANTAN, PAHANG DARUL MAKMUR.

POLISAS/2019/SH005

SMART SOLARIS SDN. BHD  
3. SEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL ALAT GANTI DAN BEKALAN AM UNTUK JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK (JKE) DAN UNIT PEMBANGUNAN & SENGGARAAN (UPS) DI POLITEKNIK SULTAN HAJI AHMAD SHAH KUANTAN. POLISAS/2019/SH006 KN MAJU HARDWARE  
4. SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL PERALATAN PEJABAT DAN ALAT TULIS DI STOR UTAMA POLITEKNIK SULTAN HAJI AHMAD SHAH, KUANTAN, PAHANG DARUL MAKMUR POLISAS/2019/SH009 SAUJANA OFFICE SUPPLY  
5. SEBUT HARGA BAGI KERJA PEMBAIKAN KEROSAKAN DI KAFETERIA KAMSIS C, KERJA PEMBAIKAN PAIP DI JABATAN TEKNOLOGI MAKANAN (JTM) SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI POLISAS POLISAS/2019/SH010 TIRAI MAJU ENTERPRISE  
6. SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BARANG LUAK KOMPUTER KE POLITEKNIK SULTAN HAJI AHMAD SHAH, KUANTAN, PAHANG POLISAS/2019/SH011 ZL SALES & SERVICES  
7. SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR ALATGANTI, DAN PERALATAN AKADEMIK JABATAN KEJURUTERAAN AWAM POLITEKNIK SULTAN HAJI AHMAD SHAH KUANTAN, PAHANG POLISAS/2019/SH012 DINGIN BAKTI ENGENEERING SDN. BHD.  
8. SEBUT HARGA BAGI PENYEWAAN BAS BERPEMANDU BAGI KEGUNAAN PELAJAR DAN STAF 2019 DI POLITEKNIK SULTAN HAJI AHMAD SHAH KUANTAN, PAHANG DARUL MAKMUR. POLISAS/2019/SH015 RJ ACCURATE TRADING  
9.

SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN KENDERAAN-KENDERAAN JABATAN DI POLITEKNIK SULTAN HAJI AHMAD SHAH KUANTAN, PAHANG DARUL MAKMUR.

POLISAS/2019/SH017 KEMUJI AUTO SERVICE SDN. BHD.  
10. TENDER PERKHIDMATAN KEBERSIHAN KAWASAN BAGI TEMPOH 01 JUN 2019 HINGGA 31 MEI 2021 POLISAS/2018/T008 DETIK IDAMAN SDN BHD  
11. TENDER PERKHIDMATAN PERKHIDMATAN KEBERSIHAN BANGUNAN BAGI TEMPOH 01 MEI 2019 HINGGA 30 APRIL 2021 DI POLISAS POLISAS/2018/T010 MASTERALL ENTERPRISE  
12. TENDER PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN BAGI TEMPOH 2 TAHUN DI POLISAS POLISAS/2018/T009  

IKLAN DALAM eP 8/4/2019 HINGGA 1/5/2019

13. TENDER MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJIGUNA DAN MENTAULIAH PERALATAN AKADEMIK, JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK (JKE) POLISAS POLISAS/2019/T001 AUDIOLAB SOUND HEARING SOLUTION SDN BHD  
14. TENDER MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJIGUNA DAN MENTAULIAH PERALATAN AKADEMIK, JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL (JKM) POLISAS POLISAS/2019/T002 SISWA SETIA (M) SDN BHD  
15. TENDER MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJIGUNA DAN MENTAULIAH PERALATAN AKADEMIK, JABATAN KEJURUTERAAN AWAM (JKA) POLISAS POLISAS/2019/T003 GLOBERTEK ENGENEERING SDN BHD  
16. TENDER PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN BAGI TEMPOH 2 TAHUN  DI POLISAS POLISAS/2019/T004  

TENDER DIBATALKAN OLEH KPM MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN (BEKALAN/PERKHIDMATAN BIL 27/2019) BERTARIKH 10 JULAI 2019

17. SEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR ALAT RADAS DAN BEKALAN AM DI JABATAN TEKNOLOGI MAKANAN, POLITEKNIK SULTAN HAJI AHMAD SHAH POLISAS/2019/SH013 MERCU MAJU ENTERPRISE  
18. SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI SERTA MENGUJITERIMA SISTEM PENGHAWA DINGIN BAGI KEGUNAAN DI BILIK LATIHAN ULPL 1 DI POLITEKNIK SULTAN HAJI AHMAD SHAH KUANTAN POLISAS/2019/SH014 DIN AIRCOND & ELECTRICAL ENGINEERING  
19. SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN MENCETAK DOKUMEN DAN BUKU SERTA MEREKABENTUK DAN MENCETAK SIJIL PENGHARGAAN UNTUK POLITEKNIK SULTAN HAJI AHMAD SHAH KUANTAN, PAHAND DARUL MAKMUR. POLISAS/2019/SH016 MUDAH URUS ENTERPRISE SENDIRIAN BERHAD  
20. SEBUT HARGA BAGI MENYEWA DAN MENGURUSKAN KAFETERIA KAMSIS C POLITEKNIK SULTAN HAJI AHMAD SHAH UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN MULAI 1 SEPTEMBER 2019 HINGGA 31 OGOS 2021. POLISAS/2019/SH018 MILA FOODS ENTERPRISE  
21. SEBUT HARGA BAGI PENYEWAAN BAS BERPEMANDU BAGI KEGUNAAN PELAJAR DAN STAF 2019 DI POLITEKNIK SULTAN HAJI AHMAD SHAH KUANTAN, PAHANG DARUL MAKMUR POLISAS/2019/SH019 PLUSLINER TRAVEL & TOURS SDN. BHD  

 

Kategori : SEBUTHARGA

POLISAS/2019/SH030

1 Tawaran ini adalah dipelawa daripada Pembekal yang berdaftar dengan Kementerian
Kewangan Malaysia di bawah tajuk dan kepala yang berkenaan adalah dipelawa untuk
menyertai Sebutharga berikut :-

KELAS / SIJIL

KEPALA/SUB

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA

220104 DAN 220105

2 Borang sebutharga boleh diperolehi dengan mengakses sistem ePerolehan.
Syarikat-syarikat yang ingin menyertai sebutharga di atas, hendaklah sertakan salinan sijil
Pendaftaran dengan Kementerian Kewangan yang masih sah. Borang Sebutharga boleh
diperolehi mulai 27 SEPT 2019 hingga 07 OKT 2019 di Kaunter Unit Pentadbiran.

Butiran Kerja

No. Sebutharga

Tarikh Sebut harga

Tarikh Tutup

SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN KENDERAAN-KENDERAAN JABATAN DI POLITEKNIK SULTAN HAJI AHMAD SHAH KUANTAN, PAHANG DARUL MAKMUR.

POLISAS/2019/SH031

27 SEPT 2019

07 OKT 2019

3 Syarikat yang berminat menyertai tawaran ini adalah diwajibkan menghadiri TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK yang dijadualkan seperti berikut :
                     Tarikh : 30 SEPT 2019 (ISNIN)
                        Jam : 10.00 PAGI
                   Tempat : UNIT PEMBANGUNAN DAN SENGGARAAN

4 Borang sebutharga yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam
sampul surat berlakri serta dilabelkan ke dalam peti sebutharga yang telah disediakan di
Unit Pentadbiran dan Kewangan, POLISAS pada atau sebelum  07 OKT 2019 ISNINtidak lewat dari jam 12.00 tenghari.

 

 

 

 

 

Sumber : Maklumat hebahan ini diterima melalui email daripada En.Suhaimudin Bin Mohd Jamal (Pentadbiran,POLISAS) pada 27/09/2019 jam 09:33 pagi.

 

Kategori : TENDER

POLISAS/2019/T005/QT190000000064687 

Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut:

KETERANGAN TAWARAN : TENDER PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN

TANPA SENJATA BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN DI POLITEKNIK SULTAN HAJI AHMAD

SHAH,KUANTAN, PAHANG

 

JENIS TAWARAN : Terbuka

NO FAIL/RUJUKAN : POLISAS/2019/T005/QT190000000064687

KOD BIDANG :

KOD BIDANG

BIDANG

SUB BIDANG

PECAHAN SUB BIDANG

22 08 01

PERKHIDMATAN

PERTAHANAN DAN KESELAMATAN

KAWALAN KESELAMATAN

TARIKH MULA TAWARAN : 04/10/2019

TARIKH TUTUP TAWARAN : 29/10/2019

TEMPOH SAH LAKU : 180 HARI

 

LOKALITI :

Semua NegeriPembekal yang berminat adalah diwajibkan hadir ke sesi lawatan tapak dan taklimat pada ketetapan berikut:Perincian Taklimat

Butiran Kerja

Tarikh/Masa

Lokasi

Pegawai Penyelaras

Kehadiran Maksima

PENDAFTARAN, TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK TENDER PERKHIDMATAN

KESELAMATAN TANPA SENJATA BAGI

TEMPOH DUA TAHUN DI POLITEKNIK

SULTAN HAJI AHMAD

SHAH,KUANTAN-(DIWAJIBKAN)

08/10/2019

(SELASA)

10:00 AM

DEWAN AUDITORIUM 1 (JKE), POLITEKNIK SULTAN HAJI AHMAD SHAH(POLISAS),KUANTAN,PAHANG ,SEMAMBU,KUANTAN,25350 KUANTAN,

PAHANG

ABD KARIM BIN HAJI ISMAIL

3

Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.4% (kosong perpuluhan empat peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had maksimum RM 4,800.00 (Ringgit Malaysia : Empat Ribu dan Lapan Ratus) bagi invois yang bernilai RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia : Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.

 

 

 

 

 

Sumber : Maklumat hebahan ini diterima melalui email daripada Pn.Nazihah Binti Dato' Mohd Mohidin (Pegawai Eksekutif Pentadbiran,POLISAS) pada 02/10/2019 jam 05:07 petang.

 

Go to top