Kategori : PELAJAR

Draf Jadual Waktu Peperiksaan Akhir Selaras Politeknik Malaysia Sesi Disember

...
Kategori : UMUM 
English Fun Season
English Fun Season is back! This year, we give you more fun and
...
 Kategori : UMUM

Gangguan Bekalan Air Berjadual
 
 
Untuk makluman warga POLISAS, info dari PAIP Berhad
...

Kategori : UMUM

Gangguan Internet Dan Akses Ke Sistem Dalaman POLISAS

Untuk makluman, gangguan

...
Kategori : UMUM
Halal Awareness In Malaysia
 
Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah -Pusat Latihan
...
Go to top