Kategori : UMUM

POLYgreen POLISAS

Definisi Dan Kriteria Teknologi Hijau Malaysia

a) Sebarang pembuatan atau penggunaan produk, alatan atau sistem yang apabila digunakan boleh memelihara sumber dan alam sekitar

b) meminima dan mengurangkan kesan-kesan negatif terhadap aktiviti manusia

c) Kurang pelepasan atau tiada langsung pelepasan Gas Rumah Kaca ( GHG )

d) Memelihara tenaga dan sumber semula jadi

e) Menggalakkan penggunaan tenaga boleh diperbaharui

f) Meminimakan degridasi terhadap alam sekitar alam sekeliling untuk semua hidupan

BLUE PRINT POLYTECHNIC GREEN

Di lancarkan oleh Timbalan Perdana Menteri pada 1 April 2015 dengan 10 bidang tumpuan utama.

BIL

BIDANG TUMPUAN

JUMLAH PELAN TINDAKAN

1

Perubahan Pengurusan

9

2

Perubahan Iklim

4

3

Pengurusan Alam Sekitar

4

4

Pengurusan Tenaga

11

5

Pengurusan Sisa

6

6

Pengurusan Air

4

7

Pengangkutan

6

8

Kualiti Udara

3

9

Kepelbagaian Bio

5

10

Perolehan Hijau

5

Jumlah Pelan Tindakan

57

KONSEP TEKNOLOGI HIJAU

a) RE USE

b) REDUCE

c) RECYCLE

BT1 Perubahan Pengurusan

Objektif:

Mencapai matlamat blue print untuk menjadikan politeknik hijau (Green Polytechnic) dengan penglibatan semua warga JPP, Politeknik dan pihak yang berkaitan sebagai usaha menyokong kelestarian alam sekitar dengan lebih efisyen

Pelan Tindakan 1: Penubuhan Struktur Organisasi Pelaksana

Pelan Tindakan 2 : Transformasi Tadbir Urus dan prosedur operasi piawai (SOP)

Pelan Tindakan 3 : Mewujudkan Petunjuk Pencapaian Utama

Pelan Tindakan 4 : Melaksanakan Program Kesedaran Dan Penerapan Budaya Hijau

Pelan Tindakan 5 : Menghijaukan kurikulum

Pelan Tindakan 6 : Mewujudkan Sistem Komunikasi Dalaman Dan Luaran

Pelan Tindakan 7: Latihan, Perkongsian Kepakaran Dan Pengalaman

Pelan Tindakan 8 : Pengiktirafan

Pelan Tindakan 9: Penilaian Prestasi

BT2 Perubahan Iklim

Objektif:

JPP akan melaksanakan inisiatif penyebaran pengetahuan melalui pendidikan dalam aspek pengukuran pengurangan yang berterusan karbon dioksida (Co2) dan lain-lain gas Rumah hijau.

Pelan Tindakan 1: Latihan dan Kesedaran

Pelan Tindakan 2: Pengiraan Jejak Karbon

Pelan Tindakan 3: Lawatan Kerja dengan Agensi-agensi berkenaan

Pelan Tindakan 4: Pertandingan Amalan Baik (Good Practices) Pengurangan Kesan Iklim

BT 3 Pengurusan Alam Sekitar

Objektif :

Untuk mengintergrasikan amalan pengurusan alam sekitar ke dalam pengoperasian institusi melalui dasar-dasar dan prosedur bagi memastikan amalan alam sekitar terbaik diaplikasikan dalam kehidupan seharian

Pelan Tindakan 1: Melaksanakan Latihan dan Kesedaran

Pelan Tindakan 2: Memperkasakan kompetensi pensyarah

Pelan Tindakan 3: Perkongsian Maklumat & Data dengan pihak berkaitan

Pelan Tindakan 4: Penambahbaikan Pengurusan Alam Sekitar

BT4 Pengurusan Tenaga

Objektif:

"Untuk terus memelihara dan meningkatkan kecekapan penggunaan tenaga dan menggalakkan penggunaan tenaga boleh diperbaharui yang berdaya maju untuk mengurangkan pelepasan karbon dalam sektor tenaga"

Pelan Tindakan1: Pengoptimuman Tarif

Pelan Tindakan 2: Latihan Program Penggunaan/Kesedaran

Pelan Tindakan 3: Penetapan Suhu 24?C

Pelan Tindakan 4: Audit Pencahayaan

Pelan Tindakan 5: Penetapan Tanda Aras Energy Used Index (EUI) Bangunan

Pelan Tindakan 6: Pengoptimuman Penggunaan Cahaya Siang

Pelan Tindakan 7: Kenalpasti Pembaziran Tenaga

Pelan Tindakan 8: Pertandingan Penjimatan Tenaga

Pelan Tindakan 9: Orientasi dan Susunatur Bangunan

Pelan Tindakan 10: Penggunaan Peralatan Cekap Tenaga

Pelan Tindakan 11: Penggunaan Tenaga yang Boleh diperbaharui (RE)

BT 5 Pengurusan Sisa

Objektif:

Meningkatkan kesedaran dan pengetahuan pengurusan sisa

bagi mengoptimumkan penggunaan sumber melalui pengukuran prestasi

pengurusan sisa semasa.

Pelan Tindakan 1: Melaksanakan Program serta Latihan Kesedaran Mengenai Pengurusan Sisa secara sistematik di Politeknik

Pelan Tindakan 2: Pemahaman Undang-Undang Akta 127 - Kualiti Alam Sekitar (1974)

Pelan Tindakan 3: Melancarkan Program 3R secara menyeluruh di Politeknik

Pelan Tindakan 4: Pengurangan penggunaan bahan cetak untuk tujuan nota kuliah

Pelan Tindakan 5: Mengurangkan pelupusan sisa makanan di tapak pelupusan melalui kaedah kompos sisa makanan

Pelan Tindakan 6: Pengurusan Sisa Berjadual

BT6 Pengurusan Air

Objektif:

Meningkatkan pengetahuan utiliti dan amalan kaedah penjimatan air melalui pemantauan, kawalan dan pembangunan sistem kitar semula air dan penuaian air hujan.

Pelan Tindakan 1: Penggunaan Air Secara Cekap

Pelan Tindakan 2: Sistem Pengumpulan Air Hujan

Pelan Tindakan 3: Penggunaan Air Kitar Semula

Pelan Tindakan 4: Kenalpasti Penggunaan Kitar Semula Air

BT7 Pengangkutan

Objektif:

Menerapkan kesedaran tentang kepentingan untuk mengurangkan

pencemaran di sektor pengangkutan melalui perlaksanaan polisi dan penggunaan teknologi Hijau.

Pelan Tindakan 1: Menerapkan kepentingan dan kesedaran tentang bahaya pembebasan gas GHG dari kenderaan bermotor terhadap perubahan iklim dan pemanasan global

Pelan Tindakan 2: Menggalakkan Perkongsian Kenderaan Atau Menggunakan Kenderaan Awam Ke Luar Kawasan Dikalangan Warga Politeknik

Pelan Tindakan 3: Memperkenalkan Teknik Pemanduan Berkhemat

Pelan Tindakan 4: Menggalakkan penggunaan basikal atau berjalan kaki di dalam kampus

Pelan Tindakan 5: . Menggantikan Kenderaan Secara Berperingkat Kepada Kenderaan Energy Efficient Vehicle Berdasarkan NAP

Pelan Tindakan 6: Penggunaan Biodiesel Untuk Kenderaan Politeknik

BT8 Kualiti Udara

Objektif:

Terus memelihara dan meningkatkan kualiti udara, memantau dan mengawal tahap pelepasan karbon, mengenalpasti tahap pencemaran VOC dan menggalakkan komuniti memulihari kualiti udara"

Pelan Tindakan 1: Memantau dan Mengawal Tahap Co2 Dalam Bilik Berhawa Dingin

Pelan Tindakan 2 : Kenalpasti Ruang yang dicemari Bahan VOC (Volatile Organic Compound)

Pelan Tindakan 3: Kawalan Asap Rokok

BT 9 Kepelbagaian Bio & Landskap

Objektif

Memberi kefahaman yang jelas berhubung kepentingan kepelbagaian bio dan landskap terhadap kelestarian alam sekitar serta mewujudkan/merekabentuk landskap yang dapat mengekalkan kepelbagaian bio setempat.

Pelan Tindakan 1: Melaksanakan program latihan dan kesedaran

Pelan Tindakan 2: Mewujud/merekabentuk Landskap yang lestari.

Pelan Tindakan 3: Pengurusan Air Larian Permukaan/ Takungan Simpanan Sementara

Pelan Tindakan 4: Melaksanakan Kajian & Tindakan Setempat

Pelan Tindakan 5: Mengekalkan tumbuhan dan Habitat semulajadi

BT10 Perolehan Hijau

Memperkenal dan mengamalkan Perolehan Hijau dalam sistem Politeknik sebagai usaha menyokong pemeliharaan alam sekitar dan pengurangan jejak karbon

Pelan Tindakan 1: Pelaksanaan TOT

Pelan Tindakan 2: Penganjuran Latihan

Pelan Tindakan 3: Taklimat Kepada Pembekal dan Supply Chain

Pelan Tindakan 4: Perancangan Perolehan Hijau Tahunan

Pelan Tindakan 5: Penyediaan Laporan Prestasi

Untuk mendapat pengiktitarafan politeknik hijau, 10 bidang tumpuan mesti lah dilaksanakan sepenuhnya. Walaubagaimana pun POLISAS berazam untuk melaksanakan POLYgreen secara berperingkat mengikut keupayaan bidang tumpuan tersebut.

 PELAN TINDAKAN BIDANG TUMPUAN POLYGREEN 2016

JAWATANKUASA POLYgreen POLISAS

PENGERUSI

HJ. ABD. LATIF BIN AHMAD

 

TIMBALAN PENGERUSI

SHAHRUL NIZAM BIN MOHAMAD

 

PENYELARAS

MOHD RIZALMAN BIN ABD AZIZ

 

SETIAUSAHA

ERNIE BINTI KULIAN @ ABD KARIM

 

PERHUBUNGAN DAN PROMOSI

SYURINA BT SHAMSUDIN

 

TEKNOLOGI DAN INOVASI

ZAIRUL AZRUL BIN ZAKARIA

 

LATIHAN

ASRUL BIN ZAKARIA

 

PENGURUSAN AIR

AHMAD MUJAHID BIN HAMZAH

 

PENGURUSAN PERSEKITARAN KEPELBAGAIAN BIO

RADZIAH BT HASHIM

 

PENGURUSAN TENAGA

NORZELAN B SALLEH (K)

MOKHTAR BIN HASHIM

 

KUALITI UDARA

NORIKA BINTI ABD KARIM

 

PENGURUSAN PENGANGKUTAN

ABD. KARIM BIN HAJI ISMAIL

 

PENGURUSAN SISA

AHMAD HARIS FAIZOHAR BIN AB FATAH (K)

NOOR LIDA BINTI JUSOH

 

PERUBAHAN IKLIM

MOHD SHARIF BIN KADIR

AHMAD ZAMRY BIN MOHAMAD YAHYA (K)

 

PEROLEHAN HIJAU

NAZIHAH BINTI DATO’ MOHD

 

 

 

 

 

 

 

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Go to top
Switch To Mobile